R & D Products B.V. / STOX Vloeren & Keukens failliet

11 april 2023

Nieuws faillissement STOX Vloeren & Keukens

Op 11 april 2023 is STOX Vloeren & Keukens (R & D Products B.V.) failliet verklaard. De curator (Mr. M. Koria ) is nog bezig met het onderzoek naar mogelijkheden voor gedupeerden. Bijvoorbeeld of er een doorstart mogelijk is of dat een partij de orderportefeuille overneemt.

CBW-erkend moet wachten tot dit onderzoek afgerond is. Helaas kunnen wij de aanbetalingsgarantieregeling nog niet gaan uitvoeren. Het spijt ons dat wij u nog geen uitsluitsel kunnen geven.

U kunt vast een beroep doen op de aanbetalingsregeling via deze link, maar we kunnen uw beroep nog niet beoordelen. Dit omdat de curator nog bezit is met het onderzoek naar een mogelijke oplossing voor uw order. CBW-erkend moet dit onderzoek afwachten.

Wanneer de curator geen partij vindt die u wil helpen met uw order, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de aanbetalingsgarantieregeling van CBW-erkend.

De curator heeft ons toegezegd dat de gedupeerde consumenten een bericht ontvangen waarin staat dat u uw order niet geleverd krijgt en uw vordering / aanbetaling niet terugbetaald wordt door STOX Vloeren & Keukens. Wij verzoeken u dit bericht mee te sturen bij uw beroep op de aanbetalingsregeling. Het is ook mogelijk dit bericht na te sturen wanneer u al een beroep hebt gedaan. Wij hebben uw beroep dan alvast ontvangen. Het spijt ons dat wij u nog geen uitsluitsel kunnen geven.

Hoe verder?

Wanneer het onderzoek van de curator is afgerond (en er geen doorstart of overname voor uw order plaatsvindt!), plaatsen wij een bericht hierover op onze website.

U kunt vanaf dat moment een beroep bij ons indienen via deze link. Uw beroep kunnen wij beoordelen wanneer wij de benodigde documentatie van u ontvangen hebben. 

Wanneer u een beroep bij ons ingediend heeft, beoordelen wij of u recht heeft op de regeling. U ontvangt van ons een akte en verklaring.  

  • De akte is een document waarmee u uw vordering op STOX Vloeren & Keukens aan CBW-erkend overdraagt. Dit document is belangrijk voor ons, omdat uw vordering bij de curator hiermee vervalt. U kunt maar éénmaal aanspraak maken op het bedrag dat u heeft aanbetaald bij STOX Vloeren & Keukens.  
  • De verklaring is het officiële bewijs dat u recht heeft op de aanbetalingsgarantieregeling van CBW-erkend. Met dit bewijs kunt u een vervangende koop sluiten bij de ondernemers die toegezegd hebben mee te werken aan de regeling.
    • De verklaring levert u in bij de ondernemer waar u een vervangende koop sluit. 

Tot slot 

We willen u vragen zonder de verklaring van CBW-erkend nog géén vervangende koop te sluiten bij een andere ondernemer.

Wanneer u voor het ontvangen van de verklaring een vervangende koop sluit bij een andere ondernemer, dan vervalt uw recht op de aanbetalingsgarantieregeling. Uw aanbetaling wordt namelijk door de ondernemer verrekend op de manier zoals uitgelegd staat op onze website. De aanbetaling kan door die ondernemer niet achteraf aan u terugbetaald of verrekend worden.

LET OP! U kunt geen beroep op de aanbetalingsgarantieregeling van CBW-erkend doen wanneer u een aankoop gedaan heeft via de webwinkel van STOX Vloeren & Keukens of wanneer u als zakelijk afnemer een aankoop gedaan heeft (meer informatie kunt lezen op onze website en in artikel 18 en artikel 19 van onze algemene voorwaarden). 

Bericht van 11 april 2023

Wat moet je nu doen? Bekijk wat je moet doen als de woonwinkel failliet is.

Als curator is aangesteld:

mr M. Koria
Postbus 7925 
1008AC AMSTERDAM
Telefoon: 088-4070444

Het bedrijf is gesloten vanaf 11-04-2023. Zodra de curator jou (of ons over jouw vordering) heeft bericht dat er niet wordt uitgeleverd of terugbetaald, en dat er ook geen andere oplossingen voor de orderportefeuille zijn, dan kun je een beroep doen op de aanbetalingsregeling. In de uitleg lees je ook hoe je digitaal een beroep op de aanbetalingsregeling kunt indienen. Ondanks dat je mogelijk al eerder stukken hebt toegestuurd aan CBW-erkend, is het belangrijk om alle gevraagde stukken bij het beroep opnieuw in te sturen. Dit voor de zorgvuldigheid en een snelle behandeling van uw beroep.