Keukenstudio Amsterdam geen CBW-erkend meer

Wij hebben verschillende pogingen gedaan met de ondernemer in contact te komen, maar dat is niet gelukt. De ondernemer is verdwenen en de deelname aan CBW-erkend is door ons beëindigd. Door de feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteit kan de Geschillencommissie Wonen uw klacht helaas niet meer behandelen, bij gebrek aan een wederpartij. Voor CBW-erkend is pas een rol weggelegd bij een faillissement of een surseance van betaling (de aanbetalingsregeling), vooralsnog is daarvan geen sprake. Uiteraard houden wij vinger aan de pols en zullen via deze site eventuele ontwikkelingen bekend maken.