De bruidsmodewinkel is failliet

Je hebt een aanbetaling gedaan en onverwacht gaat de bruidswinkel failliet, wat nu?

Je hebt aanbetaald maar de bruidswinkel gaat failliet

Voor gevallen waarbij het huwelijk binnen drie tot vier weken plaatsvindt, vragen wij je direct een mail te sturen naar info@cbw-erkend.nl. Voor jou gelden de regels zoals hieronder gemeld, maar er zullen sneller, eventueel voorwaardelijk, maatregelen genomen moeten worden om de artikelen op tijd bij jou thuis te krijgen.Voor alle andere gevallen:

 

1. Meld je schriftelijk bij de curator

Wanneer er sprake is van een faillissement, wordt door de rechter een curator aangewezen. Stuur in de eerste instantie een brief naar de curator. Hierin geef je het bedrag van de claim door. Ook stuur je een kopie van de koopovereenkomst en het aanbetalingsbewijs mee.

 

2. De curator is aan zet

De curator onderzoekt of nog tot uitlevering van de artikelen of tot restitutie van de aanbetaling kan worden overgegaan of dat er misschien sprake is van een doorstart of overname door een andere partij waardoor er toch kan worden uitgeleverd.

Is er sprake van een doorstart of overnameof levering door curator? Dan kom je niet in aanmerking voor de aanbetalingsregeling. Je krijgt immers de artikelen geleverd of jouw aanbetaling terug. Dit stappenplan is niet op jou van toepassing.

Geen sprake van een doorstart, overname of levering door curator? Dan erkent de curator de vordering schriftelijk, onder de mededeling dat niet tot uitlevering van de artikelen of restitutie van het aanbetaalde bedrag zal worden overgegaan. Tevens verwijst hij je naar de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist.

Als de curator niet binnen drie maanden uitsluitsel geeft over hetzij levering van de goederen, hetzij terugbetaling van de aanbetaling, dan kun je een beroep op de aanbetalingsregeling doen. Dit moet daarna binnen uiterlijk wederom drie maanden gebeuren.

 

3. Je meldt je bij Stichting Garantiegelden CBW (SG CBW)

Op dit moment verstuur je een kopie van de volgende documenten:
- de brief van de curator
- de koopovereenkomst
- het aanbetalingsbewijs

Online beroep doen op de aanbetalingsregeling

Je kan ook de gegevens per brief opsturen naar: 
SG CBW
Postbus 762
3700 AT Zeist

 

4. De claim ligt nu bij SG CBW

De SG CBW stuurt jou bericht waarin staat dat je in aanmerking komt voor de aanbetalingsregeling, het bedrag dat voor verrekening in aanmerking komt en dat je de brief moet afgeven aan de ondernemer met wie je de vervangende koop sluit. De ondernemer mag nog wel vermaakkosten in rekening brengen maar is in principe verplicht om de prijs aan te houden die de failliet had berekend. Alleen als dat in redelijkheid niet van hem/haar kan worden gevraagd, mag hij zijn normale prijs aanhouden (zie artikel 13.3 c en d van de CBW-erkend-voorwaarden).

Volg verder de instructies die in de brief staan.

 

5. De CBW-erkende bruidsmodewinkel verrekent de aanbetaling en neemt dit bedrag voor eigen rekening

Hoe de aanbetaling wordt verrekend hangt af van de situatie: 

  • Het bedrag van de vervangende koop is gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke koopsom. In dit geval trekt de ondernemer het aanbetaalde bedrag tot een maximum van 50% van de rekening af, of;
  • Het bedrag van de vervangende koop is lager dan de oorspronkelijke aankoop. In dit geval trekt de ondernemer het gebruikelijke aanbetalingspercentage van 50% van de nieuwe aankoopsom af.

Voorbeeld: je hebt een bruidsjurk gekocht van € 1.000 en hebt daarbij € 500 aanbetaald. Je kiest bij een andere CBW-erkende winkel een andere bruidsjurk uit van €1.500, dan wordt € 500 afgetrokken. Maar wanneer je een jurk van € 800 koopt, dan wordt 50% van de nieuwe koopsom afgetrokken, dus € 400.

Voor de precieze voorwaarden verwijzen we je naar de CBW-erkend-voorwaarden voor Bruidsmode en Maatwerk.