De woonwinkel is failliet

De woonwinkel is failliet, wat moet je doen? 

 

De woonwinkel is failliet, wat nu?

 

Je hebt een klacht over een product 

Je hebt een klacht over een product dat je hebt gekocht bij een CBW-erkende winkel die nu failliet is. Wanneer een winkel failliet is, vervalt helaas ook de productgarantie. Dit betekent ook dat eventuele schade die hieruit voortvloeit niet kan worden verhaald op de winkel of op de Stichting Garantieregelingen CBW.

Het kan wel zijn dat er nog sprake is van fabrieksgarantie. We raden je aan om contact op te nemen met de fabrikant. Die kan jou dan verder helpen indien het probleem onder de fabrieksgarantie valt. Wanneer je niet beschikt over de contactgegevens van de fabrikant, dan kun je het beste contact opnemen met de curator. Daar kun je ook jouw vordering indienen.
 

Je hebt een aanbetaling op je aankoop gedaan

Vervelend! Je hebt een aanbetaling gedaan bij de woonwinkel en de winkel is failliet gegaan. Wat moet je nu doen? Volg het onderstaande stappenplan. (Let op: de aanbetalingsregeling geldt niet bij online aankopen).  

 

1. Meld je schriftelijk bij de curator

Wanneer er sprake is van een faillissement, wordt door de rechter een curator aangewezen. Stuur in de eerste instantie een brief naar de curator. Hierin geef je het bedrag van de claim door. Ook stuur je een kopie van de koopovereenkomst en het aanbetalingsbewijs mee.

 

2. De curator is aan zet

De curator onderzoekt of er nog tot uitlevering van de artikelen of tot restitutie van de aanbetaling kan worden overgegaan, of dat er misschien sprake is van een doorstart of overname door een andere partij waardoor er toch kan worden uitgeleverd.

Is er sprake van een doorstart of een overname? Dan kom je niet in aanmerking voor de aanbetalingsregeling. Je krijgt de artikelen geleverd of de aanbetaling terug van de ondernemer.

Geen sprake van een overname of doorstart of levering door curator? Dan erkent de curator de vordering schriftelijk onder mededeling dat niet tot uitlevering van de artikelen of restitutie van het aanbetaalde bedrag zal worden overgegaan. Tevens verwijst hij je naar de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist.

Als de curator niet binnen drie maanden uitsluitsel geeft over levering van de goederen of terugbetaling van de aanbetaling, dan kun je een beroep doen op de aanbetalingsregeling. Dit dient daarna binnen uiterlijk drie maanden te gebeuren.

LET OP: veel consumenten wachten het bericht van de curator niet af en gaan alvast op zoek naar een vervangend product. Namens de CBW-erkende woonwinkels verzoeken wij je dit nog niet te doen. Er is niets vervelender dan dat de woonwinkel jou helpt met een langdurig adviesgesprek en het afhandelen van formaliteiten voor het verrekenen van de aanbetaling, en de curator later alsnog een oplossing heeft, waardoor een vervangende koop niet doorgaat. Als er spoed is bij jouw geval waardoor nu al oriënteren wel nodig is, neem dan contact op met CBW-erkend via het contactformulier en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn in jouw acute situatie.

3. Je meldt je bij Stichting Garantiegelden CBW (SG CBW)

Op dit moment stuur je een kopie op van de volgende documenten:

  • de brief van de curator,
  • van de koopovereenkomst, en
  • van het aanbetalingsbewijs

Online beroep doen op de aanbetalingsregeling

Je kan ook de gegevens schriftelijk opsturen naar:
SG CBW
Postbus 762
3700 AT Zeist

 

4. De claim ligt nu bij SG CBW

De SG CBW stuurt jou bericht waarin staat dat je in aanmerking komt voor de regeling. In de verklaring die je krijgt staat ook het bedrag dat voor verrekening in aanmerking komt. Deze verklaring moet je afgeven bij de winkelier met wie je de vervangende koop sluit. Volg verder de instructies die op de achterzijde van de verklaring staan.

De ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit is niet verplicht om de prijs aan te houden die de failliet verklaarde onderneming heeft aangehouden. Er is dus geen prijsgarantie. Hij mag zijn eigen normale prijs aanhouden. Omdat de ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit de aanbetaling zelf verrekent en dus van zijn marge aftrekt, kan het extra aftrekken van nog meer ‘korting’ niet meer. Hij helpt u immers al zonder eraan te verdienen, het is niet de bedoeling dat hij erop toelegt. Om dezelfde reden mag de ondernemer ook bepaalde aanbiedingen of acties uitsluiten van verrekening van aanbetaling.

 

5. De aanbetaling wordt verrekend

De CBW-erkende winkel verrekent de betaling en neemt dit bedrag voor eigen rekening. Hoe de aanbetaling wordt verrekend hangt af van de situatie: 

  • Het bedrag van de vervangende koop is gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke koopsom. In dit geval trekt de ondernemer het door u aanbetaalde bedrag tot een maximum van 15% of 25% van de rekening af;
     
  • Het bedrag van de vervangende koop is lager dan de oorspronkelijke aankoop. In dit geval trekt de ondernemer het gebruikelijke aanbetalingspercentage van 15% of 25% van de nieuwe aankoopsom af. De korting bedraagt maximaal de hoogte van het door u aanbetaalde bedrag.


Voorbeeld: U hebt een bank gekocht van € 1.000,- en u hebt daarbij € 250,- aanbetaald. U kiest bij een andere CBW-erkende winkel een bank uit van € 1.500,-, dan krijgt u een aftrek van € 250,-. Wanneer u een bank van € 800,- zou kopen, dan ontvangt u 25% van de nieuwe koopsom, dus € 200,- aftrek.

Bekijk de laatste faillissementen