UitgesprokenZaak.nl

Let op: de inhoud van dit artikel is alleen van toepassing op aankopen gedaan vanaf 1 januari 2020. Heb je vóór deze datum een aankoop gedaan, kijk dan bij ‘Geschillencommissie Wonen’.
 

UitgesprokenZaak.nl is er voor jou als je bij de aankoop (op of na 1 januari 2020) van een woonproduct in conflict komt met de woonwinkel. Worden jullie het bijvoorbeeld niet eens over de manier waarop jouw klacht moet worden opgelost? Of houdt de verkoper zich niet aan de afgesproken levertijd? Wordt een product beschadigd geleverd en zegt de verkoper dat jij dat hebt gedaan? Zomaar een greep uit de zaken die kunnen worden behandeld. Komt je er samen met de ondernemer niet uit, dan kan het zijn dat je UitgesprokenZaak.nl inschakelt.
 

Wat is UitgesprokenZaak.nl

Stichting UitgesprokenZaak.nl heeft als doel om geschillen tussen consumenten en CBW-erkende woonwinkels op een snelle, deskundige en onpartijdige manier op te lossen. Het streven van de stichting is om partijen tot elkaar te brengen en samen tot een oplossing te laten komen. Lukt dat niet, dan wordt er in de laatste fase van de geschilprocedure een bindende uitspraak door de bindend adviseur gedaan waar zowel de consument als de verkopende partij zich aan moeten houden.
 

Wanneer schakel ik UitgesprokenZaak.nl in?

Als je een klacht hebt over een product of dienst, gekocht bij een ten tijde van de koop CBW-erkende woonwinkel, dan moet je allereerst de volgende stappen doorlopen:

  • Je hebt deze klacht kenbaar gemaakt bij de ondernemer waar je dit product of deze dienst gekocht hebt.
  • Je hebt de verkopende partij in de gelegenheid gesteld om de klacht op te lossen.

Is dat niet (goed) gebeurd, of vind je het aanbod van de verkoper onvoldoende en heb je dat afgewezen? En komt de verkoper niet met een beter aanbod? Dan is er sprake van een geschil en kun je terecht bij UitgesprokenZaak.nl.
 

Hoe zorgt UitgesprokenZaak.nl voor een oplossing bij een geschil?

De procedure van UitgesprokenZaak.nl is in te delen in 3 fases. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:

  • Fase 1: Na het aanmelden van de klacht bij UitgesprokenZaak.nl wordt de ontvankelijkheid van de klacht getoetst. De geschilbehandelaar maakt het dossier compleet door met beide partijen in gesprek te gaan en probeert vervolgens om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dat lukt dat stopt de procedure in fase 1.
  • Fase 2: Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan treedt fase 2 in werking en wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die de klacht op het product en/of de dienst beoordeelt. Na een uitgebreid onderzoek probeert de deskundige om met beide partijen tot een schikking te komen. Als dit lukt dan stopt de procedure in fase 2.
  • Fase 3: In deze derde fase kunnen partijen reageren op het deskundigenrapport en desgewenst op elkaars reactie op het rapport, waarna het geschil wordt voorgelegd aan de bindend adviseur. De bindend adviseur komt uiteindelijk tot een uitspraak die door partijen moet worden nagekomen.

Het streven is om binnen drie maanden de gehele procedure afgerond te hebben.
 

KLACHT INDIENEN BIJ UITGESPROKENZAAK.NL