Veelgestelde vragen - Annuleren (wonen)

Mag een woonwinkel mijn annulering weigeren?

Nee, een CBW-erkende woonwinkel mag je annulering niet weigeren. Annulering bij een woonwinkel is een recht dat is opgenomen in de CBW-erkend voorwaarden voor Woonwinkels. Wel kan de ondernemer jou annuleringskosten in rekening brengen, vanwege de omzetderving die hij heeft geleden.

Betaal ik kosten bij annuleringen?

Artikel 12 van de CBW-erkend voorwaarden geven je het recht als consument om de koopovereenkomst te annuleren. Je bent bij een annulering wel een schadevergoeding verschuldigd aan de ondernemer. Je hebt immers beloofd een product af te nemen van de ondernemer. Dit geldt alleen als je de afspraak eenzijdig annuleert. De schadevergoeding is gebaseerd op gederfde inkomsten (brutowinst) op basis van gemiddelden in de woonbranche.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de schade die de ondernemer lijdt. Hij moet dat aan jou uitleggen en aantonen. Voorheen was dit een vast percentage van de koopsom (30%), gebaseerd op gemiddelde winstderving in de woonbranche, afgerond naar beneden. Een vast percentage wordt nu niet meer gehanteerd, onder andere dankzij uitspraken van rechters. Zij hebben bepaald dat dit oude percentage nooit precies de schade van alle ondernemers kan zijn.

Als je annuleert wanneer jouw producten al bij de leverancier zijn besteld, dan zijn ook (een deel van) de inkoopkosten schade voor de ondernemer. Hij kan dan (een deel van) de inkoopkosten aan jou berekenen, naast de winstderving. 

Is een ondertekende offerte een koop of niet?

Juridisch is er sprake van een overeenkomst als de verkoper een aanbod heeft gedaan dat de klant heeft geaccepteerd. Als de verkoper een offerte heeft uitgebracht (= aanbod) en jij hebt die ondertekend (= akkoord), dan is er dus sprake van een koopovereenkomst. SG CBW hoort wel eens verhalen dat verkopers een handtekening willen hebben alvorens de offerte mee naar huis mag. Wij weten niet of de verhalen waar zijn, maar wij adviseren je: zet nooit een handtekening op een offerte als je niet de bedoeling hebt om de koop definitief te sluiten. Zo kan er nooit discussie over ontstaan.

Kan ik mijn bestelling of aankoop annuleren?

De CBW-erkend voorwaarden (artikel 12) geven je het recht als consument om te annuleren. Als consument ben je bij een annulering wel een schadevergoeding verschuldigd aan de ondernemer. Je hebt immers beloofd een product af te nemen van de ondernemer. Dit geldt alleen als je de afspraak eenzijdig annuleert. De schadevergoeding is gebaseerd op gederfde inkomsten (brutowinst) op basis van gemiddelden in de woonbranche.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de schade die de ondernemer lijdt. Hij moet dat aan jou uitleggen en aantonen. Voorheen was dit een vast percentage van de koopsom (30%), gebaseerd op gemiddelde winstderving in de woonbranche, afgerond naar beneden. Een vast percentage wordt nu niet meer gehanteerd, onder andere dankzij uitspraken van rechters. Zij hebben bepaald dat dit oude percentage nooit precies de schade van alle ondernemers kan zijn.

Als je annuleert wanneer jouw producten al bij de leverancier zijn besteld, dan zijn ook (een deel van) de inkoopkosten schade voor de ondernemer. Hij kan dan (een deel van) de inkoopkosten aan jou berekenen, naast de winstderving.