Veelgestelde vragen - Annuleren (wonen)

Mag een woonwinkel mijn annulering weigeren?

Annulering bij een woonwinkel is een recht dat is opgenomen in de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels. Wel kan de ondernemer jou annuleringskosten in rekening brengen, vanwege de omzetderving die hij heeft geleden.

Betaal ik annuleringskosten?

De CBW-erkend-voorwaarden bieden jou het recht als consument om te annuleren. Dit is opgenomen in artikel 12 van de CBW-erkend-voorwaarden. Als consument ben je een schadevergoeding verschuldigd aan de ondernemer als je annuleert. Je hebt immers beloofd een product af te nemen van de ondernemer en wil deze afspraak eenzijdig annuleren. De schadevergoeding is gebaseerd op gederfde inkomsten (brutowinst) op basis van gemiddelden in de branche.

De schadevergoeding bedraagt 30% van het aankoopbedrag, behalve als jij en de ondernemer iets anders hebben afgesproken. Deze schadevergoeding is 50% als jij annuleert terwijl je al bent geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. De 20% extra zijn ter dekking van een deel van de inkoopkosten.

Deze percentages zijn vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of jij aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Is een ondertekende offerte een koop of niet?

Juridisch is er sprake van een overeenkomst als de verkoper een aanbod heeft gedaan dat de klant heeft geaccepteerd. Als de verkoper een offerte heeft uitgebracht (= aanbod) en jij hebt die ondertekend (= akkoord), dan is er dus sprake van een koopovereenkomst. SG CBW hoort wel eens verhalen dat verkopers een handtekening willen hebben alvorens de offerte mee naar huis mag. Wij weten niet of de verhalen waar zijn, maar wij adviseren je: zet nooit een handtekening op een offerte als je niet de bedoeling hebt om de koop definitief te sluiten. Zo kan er nooit discussie over ontstaan.

Kan ik mijn bestelling of aankoop annuleren?

In de CBW-erkend-voorwaarden staat een recht om te annuleren. Dit is geen wettelijk recht dus bij een niet-CBW-erkende ondernemer ben je in principe verplicht het bestelde af te nemen. 

Wel ben je volgens de CBW-erkend-voorwaarden annuleringskosten verschuldigd, afhankelijk van het tijdstip van annuleren.

Als je annuleert terwijl je nog niet in kennis bent gesteld van de definitieve datum van aflevering, dan ben je 30% van de koopsom als schadevergoeding verschuldigd. Dit percentage is, afgerond naar beneden, gebaseerd op regelmatig onderzoek dat brancheorganisatie INretail doet naar de brutowinstmarges in de woonbranche. Je vergoedt aan de ondernemer met de annuleringskosten de schade die hij lijdt doordat jij de producten en/of diensten niet kan afnemen.

Annuleer je nadat je in kennis bent gesteld van de definitieve datum van aflevering, dan betaal je 50% annuleringskosten. De extra 20% dekt een deel van de inkoopkosten van de ondernemer.

Als er eenmaal is geleverd, kun je niet meer annuleren. De hele overeenkomst is dan al uitgevoerd.