Veelgestelde vragen - (Aan)betalingen (wonen)

Wanneer moet ik wat betalen?

De winkelier is gerechtigd een aanbetaling te vragen bij het aangaan van een overeenkomst met een consument. Alleen zijn er maximum percentages vastgesteld voor CBW-erkende winkeliers (wettelijk gezien mogen ondernemers soms tot wel 50% aanbetaling vragen). 

Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25% met uitzondering van onderstaande producten, hier geldt een maximum aanbetalingspercentage van 15%: 

 • keukens, badkamers en onderdelen, dan wel sanitaire artikelen en/of te verrichten werkzaamheden die in verband zijn met keukens en/of badkamers; 
 • parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, 
 • traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, 
 • beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verbandmet deze producten te verrichten werkzaamheden.

Het is CBW-erkende woonwinkels niet toegestaan van deze maximum aanbetalingspercentages af te wijken. Doet deze dat toch? Meld dit dan door een mail te sturen naar info@cbw-erkend.nl.

Restant bedrag
Het restant bedrag moet op de dag dat de (af)levering van het product plaatsvindt (montagekosten zijn hierbij inbegrepen) zijn voltooid. Dit betekent dat: 

 • het bedrag op de dag van levering op de rekening van de winkel moet staan; of 
 • het bedrag via pin* aan de bezorger dient te worden voldaan (vraag vooraf bij de winkel wat de mogelijkheden zijn); of 
 • het bedrag contant bij aflevering aan de bezorgers moet worden voldaan. 

* Omdat het vaak om grote bedragen gaat, zal doorgaans het pin-maximum van uw bankrekening tijdelijk verhoogd moeten worden. Neem daarvoor contact met uw bank op. 

In afwijking van onze Algemene Voorwaarden kan de winkel in de offerte of in het koopcontract een andere betalingsconditie met u overeenkomen. Bespreek de mogelijkheden met de winkel.

Deellevering 
Voor elke deellevering ontvangt u een deelfactuur. Ook hierbij geldt dat u betaalt voor hetgeen wat geleverd is.

Ik heb in een webshop gekocht. Geldt voor mij ook de aanbetalingsregeling?

Nee, sinds 1 juli 2017 is er geen aanbetalingsregeling meer voor webwinkelaankopen. De meeste consumenten blijken namelijk 100% bij bestelling te betalen en dan is een aanbetalingsregeling van 15 of 25% (afhankelijk van het product) geen oplossing. Gezien de manier waarop onze aanbetalingsregeling werkt (een andere CBW-erkende ondernemer verrekent de aanbetaling op een nieuwe koop, kort gezegd) is een aanbetalingsregeling van 100% niet te realiseren.

Er worden uitsluitend werkzaamheden uitgevoerd (aanneming van werk). Wanneer moet ik wat betalen?

De volgende algemene betalingsconditie geldt bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk: 

 • bij het geven van de opdracht 25% resp. 15%* van de overeengekomen som afhankelijk van het van toepassing zijnde maximum aanbetalingspercentage als neergelegd in artikel 5 van de CBW-erkend voorwaarden Wonen
 • na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45% 
 • onmiddellijk na de oplevering 30% en 
 • binnen 14 dagen na de oplevering de resterende 10%.

*Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25% met uitzondering van onderstaande producten, hier geldt een maximum aanbetalingspercentage van 15%: 

 • keukens, badkamers en onderdelen, dan wel sanitaire artikelen en/of te verrichten werkzaamheden die in verband zijn met keukens en/of badkamers; 
 • parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, 
 • traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, 
 • beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verbandmet deze producten te verrichten werkzaamheden.
Betaalt CBW-erkend de aanbetaling terug wanneer de woonwinkel failliet gaat?

Wanneer de curator je schriftelijk heeft laten weten dat de gesloten koopovereenkomst niet nagekomen kan worden (en je dus geen geld terugkrijgt), kan je je als gedupeerde klant melden bij de SG CBW. Als je in aanmerking komt voor de aanbetalingsregeling, kan je bij een andere CBW-erkende onderneming een vervangende koop sluiten, tegen zijn normale verkoopcondities. De ondernemer waar je de vervangende koop doet verrekent de aanbetaling. Er is helaas geen fonds waar de ondernemer een beroep op kan doen, hij neemt dus genoegen met een lagere verkoopprijs. Er is geen prijsgarantie, de ondernemer mag zijn normale prijs aanhouden. Ook CBW-erkend betaalt geen aanbetalingen terug. Bekijk ook de actuele winkel faillissementen.

Hoe de regeling precies werkt kun je hier lezen.

Ik kom in aanmerking voor de aanbetalingsregeling, maar heb zelf al een vervangende koop gesloten buiten de regeling om. Kan ik nu nog korting terugkrijgen waarop ik recht heb?

Nee, helaas kan dit niet. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht een korting door te laten berekenen door de winkelier. Dit moet, voordat de koop rond is, kenbaar worden gemaakt aan de winkelier. Meld je dus altijd eerst bij de SG CBW en geef tijdig aan de andere CBW-erkende winkel aan dat je in aanmerking komt voor een korting op de aankoop.