Veelgestelde vragen - Levering (wonen)

Ik heb een verkeerd of ondeugdelijk product geleverd gekregen. Dus de levertijd wordt niet gehaald. Wat nu?

Dit wordt gezien als een klacht. Een klacht dient binnen redelijke termijn gerepareerd te worden of vervangen te worden door het juiste product. Voor een redelijke termijn zijn geen vaste richtlijnen, maar vaak is voor reparatie of vervanging van het product nogmaals een levertijd nodig.

Als je ernstige problemen ondervindt doordat het product extern gerepareerd moet worden, kan je de winkelier vragen om tijdelijk een product in bruikleen te krijgen. Dit bruikleenproduct hoeft niet per sé gelijkwaardig te zijn, maar moet wel de functie van het te repareren product kunnen vervullen.

Met de winkelier heb ik een levertijd afgesproken maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan ik nu doen?

Dit komt momenteel veel voor. Er is wereldwijd schaarste aan grondstoffen zoals hout, schuim, staal, computerchips, stof en (onderdelen van) elektrische apparaten. Ook zijn er problemen om voldoende (met name ambachtelijk) personeel te vinden. Veel leveranciers kampen met leveringsproblemen richting de winkelier. Winkeliers en leveranciers hebben nog steeds te maken met zoals corona-zieken en quarantainegevallen. Er zijn wereldwijd vervoersproblemen. Daar bovenop is het in de woonbranche erg druk en is personeel schaars, met name ambachtelijk. Hierdoor kan de planning van jouw product, bezorging en/of plaatsing soms fors uitlopen. Woonwinkels houden je zo goed als mogelijk op de hoogte van eventuele latere leveringen. Wij vragen begrip voor deze bijzondere situatie. 

Onderstaand geven wij weer hoe het onderwerp levertijd in de CBW-erkend-voorwaarden voor woonwinkels is geregeld. 

Regels CBW-erkend-voorwaarden

Wanneer de afgesproken (vermoedelijke) levertijd is overschreden, krijgt de winkelier in eerste instantie een nadere termijn om alsnog het product aan je te leveren. Dit is maximaal een maand. Mocht je de bestelling dan nog niet hebben ontvangen, dan kan je de koop ontbinden en/of een schadevergoeding vragen. Je hebt wel de wettelijke plicht om je schade te voorkomen en als dat niet kan zo laag mogelijk te houden. 
 

Bij een Koop op Afstand (bijv. webwinkelkoop) of Buiten de Verkoopruimte (bijv. bij je thuis of soms op een beurs) gelden de regels die voor deze manieren van verkopen in de wet staan. Je vindt ze in artikel 18 A en 18 B van de CBW-erkend-voorwaarden.

Als je nog geen recht op ontbinding hebt (bijvoorbeeld als de termijn nog niet voorbij is) en je wil toch de bestelling niet meer, dan is er sprake van eenzijdige annulering. De ondernemer heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade, de omzetderving (annuleringskosten. Dit is geregeld in artikel 12 van de van de voorwaarden. Meer informatie vind je bij het onderwerp annuleren.

Bedenk ook dat als je van de koop af wilt, je bij andere woonwinkels qua levertijd opnieuw begint en waarschijnlijk ook te maken krijgt met dezelfde langere levertijden. Prijsstijgingen volgen elkaar op dit moment in rap tempo op, dus er zullen vrijwel zeker hogere prijzen gelden. Wij adviseren dan ook om de ondernemer de tijd te geven in deze ongewone tijden, ook al is de levertermijn en de extra termijn die in de CBW-erkend-voorwaarden staat inmiddels verlopen.