Veelgestelde vragen - Levering (wonen)

Met de winkelier heb ik een levertijd afgesproken maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan ik nu doen?

Wanneer de afgesproken (vermoedelijke) levertijd is overschreden, krijgt de winkelier in eerste instantie een nadere termijn om alsnog het product aan je te leveren. Dit is maximaal een maand. Mocht je de bestelling dan nog niet hebben ontvangen, dan kan je de koopovereenkomst ontbinden* en/of een schadevergoeding* vragen. Er moet dan wel sprake zijn van een financiële schade als gevolg van het uitblijven van de levering. De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn (Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden).

*Ontbinden van de koopovereenkomst betekent dat alle acties (bijvoorbeeld: betalingen en/of leveringen) ongedaan worden gemaakt.

*Onder schade wordt verstaan: de directe schade die je hebt geleden door het niet leveren van je bestelde product.
Al is er sprake van een schadevergoedingsverplichting, heb je als slachtoffer altijd de verplichting om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijk is.
Indien een voordeligere oplossing net zo passend is als een dure oplossing, dan behoeft de aansprakelijke partij niet de duurste oplossing te vergoeden.

Overeenkomst op Afstand of Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst
Bij een Overeenkomst op Afstand (bijv. webwinkelkoop) of Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst (bijv. bij je thuis of op een beurs) gelden de regels die voor deze manieren van verkopen in de wet zijn vastgelegd. Je vindt ze in het kort in artikel 18 A en 18 B van de CBW-erkendvoorwaarden.

Annuleren
Als je nog geen recht op ontbinding hebt (bijvoorbeeld als de termijn nog niet voorbij is) en je wil toch de bestelling niet meer, dan is er sprake van eenzijdige annulering. De ondernemer heeft in dat geval recht op vergoeding van omzetderving (annuleringskosten). Dit is geregeld in artikel 12 van de van de voorwaarden. Meer informatie vind je bij het onderwerp annuleren.

Ik heb een verkeerd of ondeugdelijk product geleverd gekregen. Dus de levertijd wordt niet gehaald. Wat nu?

Dit wordt gezien als een klacht. Een klacht dient binnen redelijke termijn gerepareerd te worden of vervangen te worden door het juiste product. Voor een redelijke termijn zijn geen vaste richtlijnen, maar vaak is voor reparatie of vervanging van het product nogmaals een levertijd nodig.

Als je ernstige problemen ondervindt doordat het product extern gerepareerd moet worden, kan je de winkelier vragen om tijdelijk een product in bruikleen te krijgen. Dit bruikleenproduct hoeft niet per sé gelijkwaardig te zijn, maar moet wel de functie van het te repareren product kunnen vervullen.