Veelgestelde vragen - Klachten (bruidsmode)

Ik wil een klacht melden bij de ondernemer, maar hij/zij is niet meer bereikbaar. Wat nu?
 • Is de winkel onbereikbaar?
  Raadpleeg dan www.rechtspraak.nl om te achterhalen of er sprake is van een faillissement dan wel surseance van betaling / wettelijke schuldsanering. (Ga op deze website naar uitspraken en Registers - Centraal Insolventieregister - Rechtspersoon / Handelsnaam - KvK nummer invullen van betreffende winkelier)
   
 • Blijkt de winkelier failliet of niet meer actief te zijn?
  Dan kun je helaas geen geschil meer indienen bij de Geschillencommissie of UitgesprokenZaak.nl. Productgarantie vervalt namelijk bij een faillissement. 
   
 • Is de winkelier niet failliet?
  Dan kun je proberen via een aangetekende brief de ondernemer te bereiken met jouw klacht. Als aangetekende post niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat de winkel de bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft gestaakt, maar (nog) niet failliet is. In zo’n geval adviseren wij je om juridisch advies in te winnen om te kijken of je nog ergens terecht kunt met jouw klacht. Juridisch advies kun je inwinnen via de volgende kanalen:
  • Rechtsbijstandverzekeraar
  • Het Juridisch Loket (0900-8020)
  • Rechtswinkel (raadpleeg de website van je gemeente)
Ik heb een klacht over mijn aankoop bij een bruidsmodewinkel. Wat nu?

Allereerst: bij bruidsmode is menig bruidsmodewinkelier bereid en in staat om je desnoods op de huwelijksdag zelf nog te helpen, als er problemen met de japon ontstaan. Neem dus altijd direct contact op met de winkel als je een klacht of vraag hebt over de jurk. 

Als je achteraf een klacht wilt melden, stuur dan een e-mail of een (aangetekende) brief naar de verkoper en omschrijf je klacht. Voeg waar mogelijk foto’s toe. Geef aan binnen welke (redelijke) termijn je verwacht dat de problemen opgelost moeten zijn en welke stappen je zult overwegen als de winkelier niet aan deze wens voldoet.

Wanneer de winkelier de klacht erkend, dan dient deze door middel van de volgende volgorde opgelost te worden:

 • Herstellen (reparatie), wanneer dit niet mogelijk is dan;
 • Vervangen (nieuw product), wanneer dit niet mogelijk is dan;
 • Ontbinden (annuleren), dit laatste is alleen mogelijk als de winkelier geen mogelijkheid ziet het product te herstellen of te vervangen of als dit al meerdere keren tevergeefs is geprobeerd.

Wanneer de klacht niet wordt opgelost of je komt er samen niet uit, dan kunt je contact opnemen met de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk. De klacht wordt beoordeeld door een deskundige. Hierna wordt een bindend advies uitgebracht waar de ondernemer en/of consument zich aan moet houden. 

Wat als de bruidsmodewinkel het oneens is met mijn klacht?

Omdat je bij een CBW-erkende winkel een aankoop hebt gedaan, heb je recht op een onpartijdige klachtenafhandeling. De Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk is een onafhankelijke instantie die de klacht beoordeelt. De uitspraak van de commissie is bindendvoor consument en ondernemer. De commissie beoordeelt ook of je de ondernemer (voldoende) in de gelegenheid hebt gesteld om de klacht op te lossen, dus meld je klacht altijd wel eerst bij de ondernemer.

Wanneer je een klacht indient bij de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk, moet er klachtgeld worden betaald. De kosten liggen gemiddeld tussen de € 77 en € 128 (hangt af van het orderbedrag). Het klachtengeld wordt door de CBW-erkende winkel terugbetaald als jij door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld wordt.

Het fijne aan deze garantie is dat je zeker bent van een passende oplossing. Wanneer de winkelier het bindend advies niet nakomt, kun je bovendien een beroep doen op onze nakomingsgarantie. Wij zorgen dan dat het bindend advies wordt nagekomen.

Contactgegevens:
Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
tel: 070-310 5310
of dien hier je klacht digitaal in bij de commissie.

De Geschillencommissie geeft mij gelijk, maar de bruidsmodewinkel komt het bindend advies niet na. Wat nu?

De winkel is verplicht zich te houden aan het bindend advies van de Geschillencommissie. Als de winkel dit toch niet doet, dan kun je daarvan melding maken bij de Geschillencommissie. Deze zal de winkel nog één keer verzoeken alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Komt de winkel toch zijn verplichtingen niet na, dan kun je een beroep doen op de nakomingsregeling. De SG CBW neemt dan de verplichtingen van de winkel over en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Volg daarvoor de instructies die je ontvangt van de Geschillencommissie.

Een beroep op de nakomingsgarantieregeling kan je digitaal doen 

Als er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of de winkel heeft feitelijk alle bedrijfsactiviteiten gestaakt, dan gelden er bijzondere regels. Je vindt deze  in artikel 17 van de Algemene voorwaarden voor bruidsmode en maatwerk.

Ik heb een klacht maar de winkel is niet CBW-erkend. Wat nu?

Je kan geen aanspraak maken op de CBW-erkend regeling.

Wanneer je er met de winkelier niet uitkomt, adviseren we je advies in te winnen bij je rechtsbijstandverzekering (mocht je deze hebben) of bij het Juridisch Loket. Heb je geen rechtsbijstandverzekering? Dan kun je het beste eerst kijken hoeveel het gaat kosten voordat je deze stap maakt. Bij het Juridisch Loket kun je gratis advies inwinnen.

Let voortaan bij het aanschaffen van producten voor bruidsmode en maatwerk op de deelname aan CBW-erkend. Een procedure bij de Geschillencommissie is namelijk aanmerkelijk sneller en goedkoper dan bij de rechter. 

De winkel zegt CBW-erkend te zijn, maar is het niet. Wat nu?

Zegt de winkel waar jij je aankoop hebt gedaan lid te zijn van CBW-erkend en achteraf blijkt dit niet zo te zijn? Dan is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk volgens de Wet oneerlijke handelspraktijken. Naar onze mening kun je dan de overeenkomst vernietigen, omdat je de overeenkomst waarschijnlijk niet had gesloten zonder de oneerlijke handelspraktijk. Vraag juridisch advies voor de mogelijkheden.

Wij horen graag van je dat je hier mee te maken hebt, zodat we er wat mee kunne doen. Meld dit misbruik via ons contactformulier en kies voor het onderwerp 'Ik kan de winkel niet vinden in het zoeksysteem'. Wij spreken de betreffende ondernemer hierop aan en verzoeken om per direct met het misbruik van CBW-erkend te stoppen. 

Via 'Zoek een  winkel' kan je snel zien of een winkel daadwerkelijk CBW-erkend is.